Страхування відповідальності приватного нотаріуса

Страхування відповідальності приватного нотаріуса є обов’язковим та здійснюється на підставі «Порядку та правил проведення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса», затверджених Постановою КМУ №624 від 19.08.2015 року.

Страхувальниками можуть бути нотаріуси, які займаються приватною нотаріальною діяльністю, та приватні нотаріуси, які здійснюють функції державного реєстратора прав на нерухоме майно.

Страхуванню підлягають майнові інтереси, які не суперечать закону і пов'язані з обов'язком страхувальника відшкодувати шкоду, заподіяну третім особам внаслідок вчинення нотаріальних дій та/або здійснення функцій державного реєстратора прав на нерухоме майно або недбалості страхувальника.

Страховими випадками є заподіяння прямої майнової шкоди третім особам, як фізичним, так і юридичним, внаслідок вчинення незаконних дій або недбалості страхувальника під час вчинення ним нотаріальних дій, що мали місце в період дії договору.

Страхова сума встановлюється за згодою сторін, але не може бути меншою, ніж тисяча мінімальних розмірів заробітної плати.

Розмір страхового платежу залежить від розміру страхової суми, стажу роботи, розміру франшизи, наявності або відсутності страхових випадків у попередньому періоді.

Менеджер зі страхування юридичних осіб - 095 282 86 01 (Viber)