Публічна інформація


п/п
РозділІнформація
1. Повне найменування Товариство з додатковою відповідальністю Страхова компанія «Альфа-Гарант».
Код ЄДРПОУ 32382598
Місцезнаходження Код території за КОА ТУУ 8038200000
01133, м. Київ, Печерський район, бульвар Лесі Українки, 26.
2. Відомості про державну реєстрацію особи, яка надає фінансові послуги Державну реєстрацію здійснено 21.05.2003 за
№ запису: 1 070 120 0000 000959
Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією
3. Інформація щодо включення фінансової установи до державного реєстру фінансових установ ТДВ СК «Альфа-Гарант» включено до державного реєстру фінансових установ розміщеного за посиланням https://kis.nfp.gov.ua/
4. Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою Інші види страхування, крім страхування життя.
Перестрахування.
Товариство надає послуги зі страхування та перестрахування виключно за видами, на які видана ліцензія Уповноваженим органом, перелік ліцензій зазначений за наступним посиланням: https://alfagarant.com/uk/licences
5. Відомості про учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи, які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю “СОФІЯ 2009”
Юридична адреса - 02225, м. Київ, вул. Братиславська, 52, прим. 217.
Товариство з обмеженою відповідальністю “ДАНУБА”
Юридична адреса - 03146, м. Київ, вул. Чаадаєва, 3, кв. 65.
Відомості про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами- учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи) Контроль за діяльністю Товариства з обмеженою відповідальністю “СОФІЯ 2009” здійснює: Соніна Тетяна Віталіївна.
Контроль за діяльністю Товариства з обмеженою відповідальністю “ДАНУБА” здійснює: Кисіль Ростислав Віталійович.
6. Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи Склад Наглядової ради - Відсутній.
Склад Виконавчого органу (Дирекція):
  1. Генеральний директор, Соніна Тетяна Віталіївна.
  2. Перший заступник Генерального директора, Чиркін Олексій Володимирович.
  3. Директор зі страхування, Марченко Наталія Вікторівна.
  4. Директор з розвитку регіональної мережі, Садомцев Олег Геннадійович.
  5. Директор з перестрахування, Кольфман Людмила Михайлівна.
7. Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи Відокремлені підрозділи відсутні.
8. Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі Розміщені на сайті Товариства у розділі Про компанію/Про нас/Ліцензії за наступним посиланням: https://alfagarant.com/uk/licences
9. Річна фінансова та консолідована звітність Розміщені на сайті Товариства у розділі Про компанію/Фінансова інформація/Регулярна річна звітність за наступним посиланням: https://alfagarant.com/uk/regular-annual-reporting
10. Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи Провадження у справі про банкрутство не порушувалось, процедура санації не застосовувалась.
11. Рішення про ліквідацію фінансової установи Рішення про ліквідацію фінансової установи не приймалося.
12. Перелік послуг, що надаються фінансовою установою, порядок та умови їх надання ,а також вартість, ціна/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги послуги, що надаються ТДВ СК «Альфа-Гарант» представлені добровільними та обов’язковими видами страхування на які, одержано у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності, та з якими можна ознайомитися за наступним посиланням: https://alfagarant.com/uk/licences
13. Інформація щодо наявності в особи, яка надає фінансові послуги, права на надання відповідної фінансової послуги Право надання фінансових послуг підтверджується свідоцтвом про реєстрацію фінансової установи № 311 від 21.08.2004 року та отриманими ліцензіями, з якими можна ознайомитися за наступним посиланням: https://alfagarant.com/uk/licences
14. Порядок та умови надання відповідних послуг визначаються на основі договору між страхувальником і страховиком

Загальні умови і порядок здійснення добровільного страхування визначаються правилами страхування, що встановлюються страховиком самостійно відповідно до вимог Закону України «Про страхування» та зареєстровані Уповноваженим органом. Конкретні умови страхування визначаються при укладенні договору страхування відповідно до законодавства.

Для здійснення обов’язкового страхування Кабінет Міністрів України, якщо інше не визначено законом, встановлює порядок та правила його проведення, форми типового договору, особливі умови ліцензування обов’язкового страхування, розміри страхових сум та максимальні розміри страхових тарифів або методику актуарних розрахунків

15. Загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений - порядок визначення таких витрат Загальна сума платежів, які повинен сплатити клієнт, визначається за тарифом встановленим відповідним договором про надання фінансової послуги, при цьому жодних зборів та/або інших витрат, включно з податками, які повинен сплатити клієнт, не існує та клієнт не несе
16. Захист прав споживачів фінансових послуг

Скарги споживачів фінансових послуг приймаються за адресою:
01133, Україна, м. Київ, бул. Лесі Українки, 26, а також, споживачі фінансових послуг можуть подавати електронні звернення (скарги) з використанням мережі Інтернет та засобів електронного зв’язку, на електронну скриньку skarga@alfagarant.com

При цьому, у зверненні необхідно вказати:
прізвище, ім’я, по батькові,
місце проживання;
зазначити електронну поштову адресу, на яку можна надсилати відповідь, або інші засоби зв’язку;
викласти суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів після його надходження.

17. Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг)

Телефон довідкової служби: (044) 234-39-46

Режим роботи:
ПН–ЧТ з 09:00 до 18:00
ПТ з 09:00 до 16:45
Обідня перерва з 13:00 до 13:45
Е-mail: office@nfp.gov.ua

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка,3 (Місце розташування)