Розкриття інформації


п/п
РозділІнформація
1. Повне найменування Товариство з додатковою відповідальністю Страхова компанія «Альфа-Гарант».
Код ЄДРПОУ 32382598
Місцезнаходження Код території за КОА ТУУ 8038200000
01133, м. Київ, Печерський район, бульвар Лесі Українки, 26.
2. Інформація про торговельні марки (знаки для товарів і послуг), які використовуються надавачем фінансових послуг для надання ним відповідних видів фінансових послуг

Розміщені на сайті Товариства у розділі Про компанію/Про нас/Ліцензії за наступним посиланням: https://alfagarant.com/uk/licences

Свідоцтво на знак "Альфа-Гарант"

Свідоцтво на знак "Альфа-Гарант"

Свідоцтво на знак "Оберігаємо найдорожче"

Свідоцтво на знак "Оберігаємо найдорожче"

3. Відомості про державну реєстрацію особи, яка надає фінансові послуги

Державну реєстрацію здійснено 21.05.2003

За № запису: 1 070 120 0000 000959
Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією

Ідентифікаційний код юридичної особи 32382598

4. Відомості про місцезнаходження

Код території за КОА ТУУ 8038200000
01133, м. Київ, Печерський район, бульвар Лесі Українки, 26

5. Відомості щодо включення надавача фінансових послуг до Державного реєстру фінансових установ

ТДВ СК «Альфа-Гарант» включено до державного реєстру фінансових установ розміщеного за посиланням https://kis.bank.gov.ua/

Дата та номер рішення про внесення надавача фінансових послуг до Державного реєстру фінансових установ

СТ № 158 від 21.08.2004

Свідоцтво про реєстарацію надавача фінансових послуг

https://alfagarant.com/Media/images/licences

6. Перелік власних вебсайтів надавача фінансових послуг, які використовуються надавачем фінансових послуг для надання ним відповідних видів фінансових послуг та на яких здійснюється інформування про умови та порядок діяльності надавача фінансових послуг, умови та порядок надання ним фінансових послуг, а також обслуговування клієнтів https://alfagarant.com
7. Перелік фінансових послуг, на надання яких має право надавач фінансових послуг Інші види страхування, крім страхування життя.
Перестрахування.
Товариство надає послуги зі страхування та перестрахування виключно за видами, на які видана ліцензія Уповноваженим органом, перелік ліцензій зазначений за наступним посиланням: https://kis.bank.gov.ua/Home/SrchViewLic/20000035395
8. Перелік осіб, які надають посередницькі послуги (якщо фінансова послуга надається за участю посередників)

Агенти

 

9. Інформація про умови та порядок надання фінансових послуг

інформація про умови та порядок надання фінансових послуг розміщено в розділі Правила страхування

https://alfagarant.com/insurance-rules

10. Відомості про режим робочого часу надавача фінансових послуг, протягом якого здійснюється надання відповідних видів фінансових послуг

надання відповідних видів фінансових послуг здійснюється у робочі дні у такі години:

понеділок з 09-00 год. до 18-00 год.

обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год;

вівторок з 09-00 год. до 18-00 год.

обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год;

середа з 09-00 год. до 18-00 год.

обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год;

четверг з 09-00 год. до 18-00 год.

обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год;

п’ятниця з 09-00 год. до 18-00 год.

обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.

Приймання документів по страховим випадкам здійснюється без обідньої перерви.

Вихідні дні: субота, неділя та святкові дні
11. Перелік відокремлених підрозділів надавача фінансових послуг (за наявності)  Відокремлені підрозділи відсутні
12. Відомості про порушення провадження в справі про банкрутство, застосування процедури санації надавача фінансових послуг Провадження у справі про банкрутство не порушувалось, процедура санації не застосовувалась
13. Відомості про початок процедури ліквідації надавача фінансових послуг  Рішення про ліквідацію фінансової установи не приймалося
14. Річна фінансова та консолідована звітність Розміщені на сайті Товариства у розділі Про компанію/Фінансова інформація/Регулярна річна звітність за наступним посиланням: https://alfagarant.com/uk/regular-annual-reporting
15. Інша інформація про надавача фінансових послуг, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства України  
15.1. Відомості про учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи, які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи Соніна Тетяна Віталіївна
15.2. Відомості про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами- учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи) Відсутні.
15.3. Перелік послуг, що надаються фінансовою установою, порядок та умови їх надання ,а також вартість, ціна/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги

Послуги, що надаються ТДВ СК «Альфа-Гарант» представлені добровільними та обов’язковими видами страхування, на які одержано у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності, та з якими можна ознайомитися за наступним посиланням: https://alfagarant.com/uk/licences

Ціна та тарифи на послуги зі страхування залежать від вибраних  умов страхування, які пропонує ТДВ СК «Альфа-Гарант», та визначаються відповідно до нормативних актів у сфері страхування та Правилами добровільного страхування.

15.4. Порядок та умови надання відповідних послуг фінансовою установою

Загальні умови і порядок здійснення добровільного страхування визначаються правилами страхування, що встановлюються страховиком самостійно відповідно до вимог Закону України «Про страхування» та зареєстровані Уповноваженим органом. Конкретні умови страхування визначаються при укладенні договору страхування відповідно до законодавства.

Для здійснення обов’язкового страхування Кабінет Міністрів України, якщо інше не визначено законом, встановлює порядок та правила його проведення, форми типового договору, особливі умови ліцензування обов’язкового страхування, розміри страхових сум та максимальні розміри страхових тарифів або методику актуарних розрахунків

15.5. Про договір про надання фінансових послуг:

а) наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг: законодавством у сфері страхування не передбачено;

 

б) строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору: законодавством у сфері страхування не передбачено;

 

в) мінімальний строк дії договору (якщо застосовується): Уповноважена особа Компанії повідомляє про мінімально можливий строк дії договору, з урахуванням умов страхування, визначених у внутрішніх документах Страховика чи законодавством.

 

г) наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій: Відповідно до ст. 29 Закону України «Про страхування». Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування. Дія договору особистого страхування не може бути припинена страховиком достроково, якщо на це немає згоди страхувальника, який виконує всі умови договору страхування, та якщо інше не передбачено умовами договору та законодавством України. Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено. У разі дострокового припинення дії договору страхування, крім договору страхування життя, за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю. У разі дострокового припинення договору страхування, крім страхування життя, за вимогою страховика страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, то страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі, за умови дострокового припинення договору страхування. У разі розірвання договору зобов'язання сторін припиняються. Розмір витрат на ведення справи по добровільних видах страхування залежить від виду страхування, визначається при розрахунку страхових тарифів, що зазначається у договорі страхування. Розмір витрат на ведення справи по обов’язкових видах страхування визначається постановою Кабінету міністрів України від 04.06.1994 № 358 «Про удосконалення механізму державного регулювання страхових тарифів у сфері страхування» та не повинен перевищувати: • З обов'язкового особистого страхування — 15 відсотків; • З обов'язкового страхування майна та відповідальності — 20 відсотків. Остаточний розрахунок між Сторонами, у разі дострокового припинення дії цього Договору, здійснюється після врегулювання всіх заявлених Страхувальником страхових подій (здійснення страхових виплат або прийняття рішень про відмову у виплаті).

 

ґ) порядок внесення змін та доповнень до договору: внесення змін та доповнень до договору страхування можливе лише за взаємною письмовою згодою Сторін. Зміни та доповнення, які вносяться в договір після його укладання, оформлюються додатковими угодами, які є невід'ємною частиною договору страхування. Проектом договору страхування, наданого Вам уповноваженої особою Компанії до укладення Договору, може бути визначений інший порядок внесення змін та доповнень до договору страхування.

 

д) неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги: законодавством у сфері страхування не передбачено.

15.6. Про фінансову послугу - загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений - порядок визначення таких витрат:

Уповноважена особа Компанії повідомляє про детальні умови договору страхування, включаючи розмір страхового платежу, визначені проектом договору страхування, який Вам надається до його укладання. Розмір страхового платежу залежить від предмету страхування, страхової суми, строку страхування та інших конкретних чинників. Відповідно до підпункту 165.1.27 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Податкового кодексу України (далі — Кодекс) та розпорядження Держфінпослуг від 24.12.2010 р. № 997 до загального місячного або річного оподатковуваного доходу не включається сума страхової виплати, страхового відшкодування, отримана платником податку (фізичною особою) за договором страхування від страховика-резидента, у разі виконання таких умов:

1. При страхуванні життя або здоров’я платника податку. У разі страхового випадку — факт заподіяння шкоди застрахованій особі підтверджено належним чином. Якщо застрахована особа помирає, сума страхової виплати, яка належить вигодонабувачам або спадкоємцям, оподатковується за правилами та ставками, встановленими для оподаткування спадщини (вигодонабувач прирівнюється до спадкоємця). Для належного підтвердження факту нанесення шкоди застрахованій особі залежно від характеру страхового випадку податковим агентом приймаються такі документи: • копія листка непрацездатності або відповідна довідка, завірена в установленому законодавством порядку; • копія довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності; • рахунки підприємств, установ, організацій або інших суб’єктів господарювання, які в установленому законодавством порядку мають право на надання медичних послуг і надавали медичні послуги у зв’язку з виникненням страхового випадку; • розрахункові документи (квитанції, фіскальні чеки, прибуткові касові ордери) щодо оплати платником податку товарів, робіт, послуг, які передбачені умовами договору страхування та/або необхідність придбання (отримання) яких згідно з умовами договору страхування підтверджена відповідними документами (направленнями, рецептами, випискою з призначеннями лікаря з історії хвороби або амбулаторної картки) підприємств, установ, організацій або інших суб’єктів господарювання, які в установленому законодавством порядку мають право на надання медичних послуг. При страхуванні життя або здоров’я платника податку факт нанесення шкоди застрахованій особі в результаті нещасного випадку підтверджується також копією акта про нещасний випадок, який складається у встановленому порядку, а в разі його відсутності — документами лікувальнопрофілактичного закладу з підтвердженням факту отримання травми. У разі якщо факт нанесення шкоди застрахованій особі документально не підтверджений згідно з вищезазначеними положеннями, податковий агент утримує та сплачує (перераховує) до бюджету податок із суми страхової виплати за ставкою, визначеною у пункті 167.1 статті 167 розділу IV Кодексу.

 

2. При страхуванні майна платника податку. Під час страхування майна cума страхового відшкодування не може перевищувати вартість застрахованого майна, визначену за звичайними цінами на дату укладення страхового договору, збільшену на суму сплачених страхових платежів (страхових внесків, страхових премій). При цьому звичайна ціна застрахованого майна визначається в порядку, встановленому законом. У разі якщо сума страхового відшкодування перевищує вартість застрахованого майна, визначену за звичайними цінами на дату укладення договору страхування, збільшену на суму сплачених страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), податковий агент від суми такого перевищення утримує та сплачує (перераховує) до бюджету податок за ставкою, визначеною у пункті 167.1 статті 167 розділу IV Кодексу. 3. При страхуванні цивільної відповідальності платника податку. При страхуванні цивільної відповідальності платника податку cума страхового відшкодування, яка не включається до загального місячного або річного оподаткованого доходу платника податку, не може перевищувати розмір шкоди, фактично завданої вигодонабувачу (бенефіціару), яка визначається за звичайними цінами на дату такої страхової виплати. У разі якщо сума страхового відшкодування перевищує зазначений розмір шкоди, податковий агент від суми такого перевищення утримує та сплачує (перераховує) до бюджету податок за ставкою, визначеною у пункті 167.1 статті 167 розділу IV Кодексу.

15.7. Про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг:

а) можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг: порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг здійснюється шляхом дотримання вимог законодавства, зокрема Закону України «Про звернення громадян» та внутрішніх положень Компанії;

 Усі спори, що виникають із договору страхування між страхувальником та страховиком, вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди - у порядку, встановленому договором страхування та чинним законодавством України, зокрема шляхом звернення до суду.

 При виникненні скарг звернутись до ТДВ СК «Альфа-Гарант» можна наступним чином: Скарги споживачів фінансових послуг приймаються за адресою:

 01133, Україна, м. Київ, бул. Лесі Українки, 26, а також, споживачі фінансових послуг можуть подавати електронні звернення (скарги) з використанням мережі Інтернет та засобів електронного зв’язку, на електронну скриньку skarga@alfagarant.com

При цьому, у зверненні необхідно вказати:

прізвище, ім’я, по батькові,

місце проживання;

зазначити електронну поштову адресу, на яку можна надсилати відповідь, або інші засоби зв’язку;

викласти суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів після його надходження.

Також за захистом своїх прав споживачі фінансових послуг можуть звертатись до Національного банку України, що є державним регулятором ринків фінансових послуг, за адресою: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9, тел.: 0 800 505 240, адреса електронної пошти: nbu@bank.gov.ua.

 

б) ТДВ СК «Альфа-Гарант» на виконання Закону України «Про страхування» дотримується умов забезпечення платоспроможності страховика, зокрема, вимоги щодо  наявності гарантійного фонду страховика. До гарантійного фонду страховика належить додатковий та резервний капітал, а також сума нерозподіленого прибутку.

Також за рахунок гарантійних внесків страховиків – членів Моторного (транспортного) страхового бюро України (далі – МТСБУ) формується фонд страхових гарантій, який створюється для забезпечення платоспроможності МТСБУ під час взаєморозрахунків з уповноваженими організаціями інших країн у галузі страхування цивільно-правової відповідальності, з якими МТСБУ уклало угоду про визнання договорів цього виду страхування та взаємне врегулювання претензій стосовно відшкодування шкоди.

15.8. Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Документи в електронній формі приймаються:

Документи в паперовій формі приймаються:

  • засобами поштового зв’язку на адресу: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9; (Місце розташування)
  • через шафу для приймання документів, що установлена за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 11-б.
16. Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи Склад Наглядової ради - Відсутній.
Склад Виконавчого органу (Дирекція):
  1. Генеральний директор, Соніна Тетяна Віталіївна.
  2. Перший заступник Генерального директора, Чиркін Олексій Володимирович.
  3. Директор зі страхування, Марченко Наталія Вікторівна.
  4. Директор з перестрахування, Кольфман Людмила Михайлівна.
17. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ ТДВ СК "Альфа-Гарант"

Відповідно до Постанови Правління НБУ №154 від 28 11 2023, яка набрала чинності 30 11 2023р.
Небанківські фінансові установи, юридичні особи, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, колекторські компанії зобов’язані розмістити на власному вебсайті в мережі Інтернет відомості про свою структуру власності відповідно до пункту 39 розділу IV Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 квітня 2021 року № 30 (зі змінами), та пункту 126 глави 16 розділу IV Положення про реєстрацію колекторських компаній, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09 липня 2021 року № 75

Структура власності ТДВ СК Альфа-Гарант

Відомості про власників істотної участі

Відомості про остаточних ключових учасників

 

  Порядок використання ТДВ СК "АЛЬФА-ГАРАНТ" електронних підписів та печаток та виготовлення копій документів

ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ЕП ТА ВИГОТОВЛЕННЯ КОПІЙ

  Перелік електронних підписів уповноважених працівників ТДВ СК "АЛЬФА-ГАРАНТ" Перелік ЕП працівників