Розкриття інформації


п/п
РозділІнформація
1. Повне найменування Товариство з додатковою відповідальністю Страхова компанія «Альфа-Гарант».
Код ЄДРПОУ 32382598
Місцезнаходження Код території за КОА ТУУ 8038200000
01133, м. Київ, Печерський район, бульвар Лесі Українки, 26.
2. Інформація про торговельні марки (знаки для товарів і послуг), які використовуються надавачем фінансових послуг для надання ним відповідних видів фінансових послуг

Розміщені на сайті Товариства у розділі Про компанію/Про нас/Ліцензії за наступним посиланням: https://alfagarant.com/uk/licences

Свідоцтво на знак "Альфа-Гарант"

Свідоцтво на знак "Альфа-Гарант"

Свідоцтво на знак "Оберігаємо найдорожче"

Свідоцтво на знак "Оберігаємо найдорожче"

3. Відомості про державну реєстрацію особи, яка надає фінансові послуги

Державну реєстрацію здійснено 21.05.2003

За № запису: 1 070 120 0000 000959
Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією

Ідентифікаційний код юридичної особи 32382598

4. Відомості про місцезнаходження

Код території за КОА ТУУ 8038200000
01133, м. Київ, Печерський район, бульвар Лесі Українки, 26

5. Відомості щодо включення надавача фінансових послуг до Державного реєстру фінансових установ

ТДВ СК «Альфа-Гарант» включено до державного реєстру фінансових установ розміщеного за посиланням https://kis.bank.gov.ua/

Дата та номер рішення про внесення надавача фінансових послуг до Державного реєстру фінансових установ

СТ № 158 від 21.08.2004

Свідоцтво про реєстарацію надавача фінансових послуг

https://alfagarant.com/Media/images/licences

6. Перелік власних вебсайтів надавача фінансових послуг, які використовуються надавачем фінансових послуг для надання ним відповідних видів фінансових послуг та на яких здійснюється інформування про умови та порядок діяльності надавача фінансових послуг, умови та порядок надання ним фінансових послуг, а також обслуговування клієнтів https://alfagarant.com
7. Перелік фінансових послуг, на надання яких має право надавач фінансових послуг

Діяльність із страхування (пряме страхування та вхідне перестрахування) відповідно до класу (класів, ризиків у межах класів) страхування:

клас 1 - страхування від нещасного випадку (у тому числі на випадок виробничої травми та професійного захворювання)

- страхування від нещасного випадку, уключаючи страхування на випадок виробничої травми та професійного захворювання

клас 2 - страхування на випадок хвороби (у тому числі медичне страхування)

- страхування на випадок хвороби

- медичне страхування

клас 3 - страхування наземних транспортних засобів (крім залізничного рухомого складу)

- страхування наземних транспортних засобів (крім залізничного рухомого складу)

клас 5 - страхування повітряних суден

- страхування повітряних суден

клас 6 - страхування водних суден (морських суден, суден внутрішнього плавання та інших самохідних чи несамохідних плавучих споруд)

- страхування водних суден

клас 7 - страхування майна, що перевозиться [включаючи вантаж, багаж (вантажобагаж)]

- страхування майна, що перевозиться [уключаючи вантаж, багаж (вантажобагаж)] незалежно від способу транспортування

клас 8 - страхування майна від вогню та небезпечного впливу природних явищ

- страхування майна від вогню та небезпечного впливу природних явищ

клас 9 - страхування майна від шкоди, заподіяної градом, морозом, іншими подіями (включаючи крадіжку, розбій, грабіж, умисне пошкодження/знищення майна), крім подій, визначених у класі 8

- страхування майна від шкоди, заподіяної градом, морозом, іншими подіями (уключаючи крадіжку, розбій, грабіж, умисне пошкодження/знищення майна)

клас 10 - страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання наземного

транспортного засобу (у тому числі відповідальності перевізника)

- страхування відповідальності власників наземних транспортних засобів, що здійснюється відповідно до Закону України “Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”

- страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання (експлуатації) наземних

транспортних засобів (уключаючи залізничний транспорт), іншої, ніж визначена Законом

України “Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”

- страхування відповідальності під час перевезень наземним транспортним засобом (уключаючи залізничний транспорт)

клас 11 - страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання повітряного судна (у тому числі відповідальності перевізника)

- страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання (експлуатації) повітряного судна

- страхування відповідальності під час перевезень повітряним судном

клас 12 - страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання водного судна (у тому числі відповідальності перевізника)

- страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання (експлуатації) водного судна

- страхування відповідальності під час перевезень водним судном

клас 13 - страхування іншої відповідальності (крім визначеної у класах 10, 11, 12)

- страхування іншої відповідальності перед третіми особами, ніж відповідальність оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, без обмежень та особливостей, які дають підстави для застосування спрощеного підходу для розрахунку капіталу платоспроможності та мінімального капіталу

- страхування відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, що здійснюється відповідно до Закону України “Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення”, без обмежень та особливостей, які дають підстави для застосування спрощеного підходу для розрахунку капіталу платоспроможності та мінімального капіталу

клас 14 - страхування кредитів

- страхування кредитів

клас 16 - страхування інших фінансових ризиків (крім визначених класами 14, 15)

- страхування інших фінансових ризиків, крім страхування кредитів та поруки (гарантії)

клас 18 - страхування витрат, пов’язаних з наданням допомоги (асистанс) особам, які потрапили

у скрутне становище під час здійснення подорожі

- страхування медичних витрат, пов’язаних з наданням допомоги (асистанс) особам, які

потрапили в скрутне становище під час здійснення подорожі (поїздки) на території України або за кордон

- страхування витрат, інших ніж медичні, пов’язаних з наданням допомоги (асистанс) особам, які потрапили в скрутне становище під час здійснення подорожі (поїздки) на території України або за кордон

ТДВ СК "АЛЬФА-ГАРАНТ" здійснює діяльність страховика на підсаві ліцензії на здійснення діяльності із страхування відповідно до класу (класів, ризиків у межах класів) страхування, інформація щодо яких міститься в Державного реєстру фінансових установ.

Витяг із Державного реєстру фінансових установ

     Гіперпосилання на Комплексну інформаційну систему Національного банку України для перевірки актуальності інформації про перелік фінансових послуг, на надання яких має право ТДВ СК  «Альфа-Гарант»

https://kis.bank.gov.ua/Home/SrchViewLic/20000035395

8. Перелік осіб, які надають посередницькі послуги (якщо фінансова послуга надається за участю посередників)

Агенти

 

9. Інформація про умови та порядок надання фінансових послуг

Загальні умови страхових продуктів, інформаційні документи про стандартні страхові продукти, а також правила страхування розміщенні за посиланням»

https://alfagarant.com/insurance-rules

10. Відомості про режим робочого часу надавача фінансових послуг, протягом якого здійснюється надання відповідних видів фінансових послуг

надання відповідних видів фінансових послуг здійснюється у робочі дні у такі години:

з понеділка по п’ятницю з 09-00 год. до 18-00 год.

(обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год)

Приймання документів по страховим випадкам здійснюється без обідньої перерви.

Вихідні дні: субота, неділя.
11. Перелік відокремлених підрозділів надавача фінансових послуг (за наявності)  Відокремлені підрозділи відсутні
12. Відомості про порушення провадження в справі про банкрутство, застосування процедури санації надавача фінансових послуг Провадження у справі про банкрутство не порушувалось, процедура санації не застосовувалась
13. Відомості про початок процедури ліквідації надавача фінансових послуг  Рішення про ліквідацію фінансової установи не приймалося
14. Річна фінансова та консолідована звітність Розміщені на сайті Товариства у розділі Про компанію/Фінансова інформація/Регулярна річна звітність за наступним посиланням: https://alfagarant.com/uk/regular-annual-reporting
15. Інша інформація про надавача фінансових послуг, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства України  
15.1. Відомості про учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи, які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи Соніна Тетяна Віталіївна
15.2. Відомості про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами- учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи) Відсутні.
15.3. Про фінансову послугу - загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений - порядок визначення таких витрат:

Клієнт сплачує на користь ТДВ СК «Альфа-Гарант» страховий платіж. Розмір страхового платежу залежить від умов страхового продукту.

У випадку настання страхового випадку та за умови прийняття рішення про здійснення страхової виплати, ТДВ СК «Альфа-Гарант» здійснює на користь клієнта страхову виплату, яка відповідно до підпункту 165.1.27 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Податкового кодексу України  до загального місячного або річного оподатковуваного доходу не включається сума страхової виплати, страхового відшкодування, отримана платником податку (фізичною особою) за договором страхування від страховика-резидента, у разі виконання таких умов, визначених Податковим кодексом України та нормативними актами Національного банку України.
15.4. Інформація про будь-які інші платежі (крім страхових премій), які клієнт буде зобов’язаний сплатити у разі укладення договору страхування На користь ТДВ СК «Альфа-Гарант» інших платежів ніж страхова премія не здійснюється
15.5. Вид винагороди, яку працівник з реалізації страховика (у разі залучення працівника до реалізації страхового продукту) отримає при укладенні договору страхування, в тому числі порядок та умови її виплати Заробітна плата
15.6. Перелік послуг та продуктів, що надаються надавачем фінансових послуг, порядок та умови їх надання

Товариство надає послуги із страхування (пряме страхування та вхідне перестрахування) відповідно до класу (класів, ризиків у межах класів) страхування, згідно діючої ліцензії

Детальна інформація про страхові продукти, порядок та умови їх надання містяться розміщена за посиланням: https://alfagarant.com/insurance-rules

Оферти та публічні частини договорів страхування розміщені за посиланням: https://alfagarant.com/ru/publichnye-oferty

15.7. вартість, ціну/тарифи, розмір плати (проценти, винагороду) щодо продуктів залежно від виду фінансової послуги

Ціна та тарифи на послуги зі страхування залежать від страхових продуктів та обраних  умов страхування, які пропонує ТДВ СК «Альфа-Гарант», та відображується в інформаційних документах про стандартний страховий продукт, які розміщенні за посиланнями :  https://alfagarant.com/insurance-rules

   

 

15.7. Про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг:

а) можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг: порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг здійснюється шляхом дотримання вимог законодавства, зокрема Закону України «Про звернення громадян» та внутрішніх положень Компанії;

 Усі спори, що виникають із договору страхування між страхувальником та страховиком, вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди - у порядку, встановленому договором страхування та чинним законодавством України, зокрема шляхом звернення до суду.

 При виникненні скарг звернутись до ТДВ СК «Альфа-Гарант» можна наступним чином: Скарги споживачів фінансових послуг приймаються за адресою:

 01133, Україна, м. Київ, бул. Лесі Українки, 26, а також, споживачі фінансових послуг можуть подавати електронні звернення (скарги) з використанням мережі Інтернет та засобів електронного зв’язку, на електронну скриньку skarga@alfagarant.com

При цьому, у зверненні необхідно вказати:

прізвище, ім’я, по батькові,

місце проживання;

зазначити електронну поштову адресу, на яку можна надсилати відповідь, або інші засоби зв’язку;

викласти суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів після його надходження.

Також за захистом своїх прав споживачі фінансових послуг можуть звертатись до Національного банку України, що є державним регулятором ринків фінансових послуг, за адресою: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9, тел.: 0 800 505 240, адреса електронної пошти: nbu@bank.gov.ua.

 

б) ТДВ СК «Альфа-Гарант» на виконання Закону України «Про страхування» дотримується умов забезпечення платоспроможності страховика, зокрема, вимоги щодо  наявності гарантійного фонду страховика. До гарантійного фонду страховика належить додатковий та резервний капітал, а також сума нерозподіленого прибутку.

Також за рахунок гарантійних внесків страховиків – членів Моторного (транспортного) страхового бюро України (далі – МТСБУ) формується фонд страхових гарантій, який створюється для забезпечення платоспроможності МТСБУ під час взаєморозрахунків з уповноваженими організаціями інших країн у галузі страхування цивільно-правової відповідальності, з якими МТСБУ уклало угоду про визнання договорів цього виду страхування та взаємне врегулювання претензій стосовно відшкодування шкоди.

15.8. Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Документи в електронній формі приймаються:

Документи в паперовій формі приймаються:

  • засобами поштового зв’язку на адресу: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9; (Місце розташування)
  • через шафу для приймання документів, що установлена за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 11-б.
16. Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи

Склад Наглядової ради:

Голова Наглядової Ради: Петущак Сергій Валерійович;

Член Наглядової Ради: Ільченко Антон Вікторович;

Член Наглядової Ради: Кольфман Людмила Михайлівна

 

Склад Виконавчого органу (Дирекція):

Генеральний директор, Соніна Тетяна Віталіївна.

Перший заступник Генерального директора, Чиркін Олексій Володимирович.

Директор зі страхування, Марченко Наталія Вікторівна.

Директор фінансовий: Мусійко Людмила Олегівна.

17. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ ТДВ СК "Альфа-Гарант"

Структура Власності ТДВ СК Альфа Гарант

Відомості про власників істотної участі

Відомості про остаточних ключових учасників

 

 

Порядок використання ТДВ СК "АЛЬФА-ГАРАНТ" електронних підписів та печаток та виготовлення копій документів

ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ЕП ТА ВИГОТОВЛЕННЯ КОПІЙ

 

Перелік електронних підписів уповноважених працівників ТДВ СК "АЛЬФА-ГАРАНТ"

Перелік ЕП працівників