Розкриття структури власності

          Відповідно до пункту 2011 Постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року  № 39 «Про врегулювання діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг, небанківських фінансових груп, учасників платіжного ринку, колекторських компаній та юридичних осіб, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації» (із змінами) (надалі – Постанова), небанківські фінансові установи, юридичні особи, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, колекторські компанії протягом дії воєнного стану в Україні не розміщують відомості про свою структуру власності на власних вебсайтах.

          Задля отримання інформації щодо структури власності ТДВ СК «Альфа-Гарант», зацікавлена особа може звернутися до Національного банку України в порядку визначеному в пунктах 207 – 209 Постанови.