Конкурс на проведення аудиту фінансової звітності ТДВ СК «Альфа‑Гарант» за 2021 рік.

Оголошуємо конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності

 

Товариство з додатковою відповідальністю Страхова компанія «Альфа-Гарант» оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2021 рік

 

Метою проведення конкурсу є відбір на конкурсних засадах суб’єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності ТДВ СК «Альфа-Гарант» за 2021 рік.

 

У конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також умовам конкурсу.

 

Умови та порядок проведення конкурсу

 

Аудиторська фірма повинна відповідати таким вимогам:

 

 • Відповідає, встановленим Законом вимогам;
 • інформація про аудиторську фірму внесена до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обовязковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
 • В суб’єкті аудиторської діяльності за основним місцем роботи має працювати не менше трьох аудиторів. При наданні послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес (крім тих, що відповідають критеріям малого підприємства), за основним місцем роботи має працювати не менше п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19  Закону або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності.
 • Відсутні порушення вимог щодо забезпечення незалежності субєкта аудиторської діяльності, в тому числі аудитор, суб’єкт аудиторської діяльності, його ключові партнери з аудиту, його власники (засновники, учасники), посадові особи і працівники та інші особи, залучені до надання таких послуг, а також близькі родичі та члени сім’ї зазначених осіб:
  1. Не є власниками фінансових інструментів, емітованих юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, або юридичної особи, пов’язаної з такою юридичною особою спільною власністю, контролем та управлінням, крім тих, що належать такій юридичній особі опосередковано через інститути спільного інвестування;
  2. Не беруть участь в операціях з фінансовими інструментами, емітованими, гарантованими або іншим чином підтримуваними юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, крім операцій в межах інститутів спільного інвестування;
  3. Не перебували протягом періодів, зазначених у частині першій цієї статті, у трудових, договірних або інших відносинах з юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, що можуть призвести до конфлікту інтересів.
 • за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15% загальної суми доходу від надання аудиторських послуг та відсутні обмеження, пов’язані з тривалістю надання послуг цьому підприємству;
 • не має обмежень пов’язаних із тривалістю надання послуг Товариством;
 • відсутні обмеження щодо надання послуг, передбачених статтею 27 Закону.

 

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає:

 

 • надання обґрунтованої впевненості, що приймається і виконується суб’єктом аудиторської діяльності відповідно до вимог цього Закону та міжнародних стандартів аудиту шляхом перевірки фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах і відповідність вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності або національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та законів України

 

Вид послуги:

 • підтвердження річної фінансової звітності ТДВ СК «Альфа-Гарант» з метою надання до Національного банку України (Аудиторський звіт щодо підтвердження річної фінансової звітності);

 

 • підтвердження річної спеціалізованої звітності страховика ТДВ СК «Альфа-Гарант» (Аудиторський звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика);

 

Не допускаються до участі в конкурсі аудиторські фірми, які:

 

 • не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та цим Умовам;
 • подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.

 

Для участі у конкурсі претенденти подають такі документи:

 

 • Основні відомості про суб’єкта аудиторської діяльності (реєстраційна інформація, види діяльності, посадові особи та інше);
 • наявність передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів та термін їх дії;
 • цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором та розрахунок вартості послуг;
 • лист-запевнення щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених статтею 27 Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність;
 • будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною.


Інформація про процедуру:

 

 • Кінцевий строк подання документів та пропозицій – 26.11.2021 року до 18 годин 00 хвилин
 •  Дата проведення конкурсу – 30 листопада 2021 року об 11 годині 00 хвилин
 •  Документи надсилайте, будь ласка за адресою: 01133, Україна, м. Київ, бул. Лесі Українки, 26 та/або на елетронну пошту l.sukhovii@alfagarant.com
 •  Контактні особи: головний бухгалтер Суховій Людмила Валеріївна (+38 044 591-63-20 (вн. 140).
 •  Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться.
 •  Фінансова звітність та інша публічна інформація ТДВ СК «Альфа-Гарант» доступна в розділі «Розкриття інформації фінансовими установами» https://alfagarant.com/finance-information
 •  Додаткова інформація про діяльність ТДВ СК «Альфа-Гарант» може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу. Результати конкурсу будуть розглянуті на тендерному комітеті.
 •  Про результати конкурсу повідомимо всіх учасників, що приймали участь, електронною поштою та шляхом розміщення відповідного оголошення на веб-сайті Товариства.