СК «Альфа-Гарант» успішно пройшла позапланову перевірку Нацкомфінпослуг

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, була проведена позапланова перевірка СК «Альфа-Гарант» на предмет дотримання вимог чинного законодавства у сфері ринків фінансових послуг щодо дотримання умов забезпечення платоспроможності, ліквідності та відповідності страхових резервів.

За результатами перевірки – складений акт «без порушень». Не було виявлено жодних невідповідностей законодавчим та нормативним актам.

СК «Альфа-Гарант» стабільно працює на ринку, реалізуя свою місію в максимально повному задоволенні потреб клієнтів у страховому захисті, підвищенні рівня довіри громадян до ринку страхових послуг шляхом прозорого ведення бізнесу, виконання зобов'язань перед клієнтами та партнерами, чіткого менеджменту всіх процесів.