Повідомлення про зменшення статутного капіталу.

Повідомлення про зменшення статутного капіталу

ТДВ СК «Альфа-Гарант»

Шановні панове!

        Користуючись нагодою, ТДВ СК «Альфа-Гарант» (код за ЄДРПОУ 32382598, місцезнаходження: 01133, Україна, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26) засвідчує Вам свою повагу.

        Згідно зі ст. 19 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» Товариство має право зменшити свій статутний капітал.

        Так на виконання ч. 3, ст. 19 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» виконавчий орган ТДВ СК «Альфа-Гарант» повідомляє про прийняття рішення про зменшення статутного капіталу, а саме,

        Загальними зборами учасників ТДВ СК «Альфа-Гарант» 20.11.2020 року було прийнято рішення про зменшення статутного капіталу ТДВ СК «Альфа-Гарант». Розмір статутного капіталу наразі становить 65000000,00 (шістдесят п’ять мільйонів) грн.

        Рішення про зменшення статутного капіталу ТДВ СК «Альфа-Гарант» шляхом перерозподілу статутного капіталу між учасниками товариства з додатковою відповідальністю Страхова компанія «Альфа-Гарант» пропорційно їх часткам, у зв’язку із зменшенням статутного капіталу, шляхом пропорційного зменшення номінальної вартості вкладів всіх учасників, залишивши попередніми розміри часток кожного Учасника у відсотках, без повернення коштів внесених до статутного капіталу, зі збереженням незмінності співвідношення номінальної вартості часток усіх учасників Товариства, було прийнято на виконання вимог чинного Законодавства України, включаючи: Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Закон України «Про страхування», Закон України « Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

        Кредитори протягом 30 днів після цього повідомлення, можуть звернутися до товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором товариства:

        1) забезпечення виконання зобов’язань шляхом укладення договору забезпечення;

        2) дострокове припинення або виконання зобов’язань перед кредитором;

        3) укладення іншого договору з кредитором.

        У разі невиконання товариством зазначеної вимоги у встановлений строк кредитори мають право вимагати в судовому порядку дострокового припинення або виконання зобов’язань товариством.

        Повідомляємо Вас, що у разі, якщо кредитор не звернувся до товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений вище, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов’язань перед ним.

        З документами щодо прийняття рішення про зменшення статутного капіталу, кредитори можуть ознайомитись у юридичному управлінні, у робочі дні з 10 до 12 години протягом терміну, передбаченим чинним Законодавством України за наступною адресою: 01133, Україна, м. Київ, бул. Лесі Українки, 26 та на сайті компанії https://alfagarant.com/

        Керуючись вищевикладеним, ТДВ СК «Альфа-Гарант» запевняє Вас, що зменшення статутного капіталу ТДВ СК «Альфа-Гарант» цілком та повністю відповідає вимогам чинного Законодавства України та жодним чином не впливає на фінансову стабільність, надійність нашого Товариства на страховому ринку. ТДВ СК «Альфа-Гарант» і надалі сумлінно та добросовісно буде співпрацювати з нашими клієнтами та партнерами при цьому виконуючи всі свої зобов’язання покладені на нього чинним законодавством України.

        Однією з основних характеристик фінансової стабільності страхової компанії є її спроможність відповідати за взятими на себе зобов’язаннями перед клієнтами, тобто її платоспроможність. Питання забезпечення платоспроможності страховиків регулюється законодавством України, зокрема, Законом України «Про страхування». Статтею 30 Закону встановлена вимога про необхідність перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності, як одна із головних вимог та умов фінансової надійності компанії.

        Згідно зі звітністю за результатами діяльності ТДВ СК «Альфа-Гарант» за 9 місяців 2020 р. вищезгадана вимога перевиконується – величина перевищення фактичного запасу платоспроможності 79075 тис. ТДВ СК «Альфа-Гарант» над нормативним 46406 тис. становить 32669 тис. грн.

 

        З повагою,

Генеральний директор

ТДВ СК «Альфа-Гарант»                                                                                                                    Т.В. Соніна