Сервисный центр

0 800 501-710

круглосуточно

 
 
Пресс-центр
banner-head-fiz.png
 
 
   Головна arrow Пресс-центр
Акции Акции
Новости Новости
Выплаты Выплаты
Заявка на страхование


31.07.2019
Повідомлення щодо методики розрахунку страхового платежу ОСЦПВВНТЗ

Повідомляємо: що з 21.09.2019 року при розрахунку страхового платежу по договору ОСЦПВВНТЗ ТДВ СК "Альфа-Гарант" не має наміру застосовувати коригуючий коефіцієнт бонус-малус. Рішення прийняте відповідно до Розпорядження Нацкомфінпослуг від 09.04.2019 за № 538 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів з питань ОСЦПВВНТЗ».

 
27.11.2018
Конкурс щодо проведення аудиту фінансової звітності

Оголошуємо конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності

Товариство з додатковою відповідальністю Страхова компанія «Альфа-Гарант» оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2018 рік.

Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми для проведення аудиту фінансової звітності ТДВ СК «Альфа-Гарант» за 2018 рік.

У конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які відповідають вимогам, що  встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також умовам конкурсу.

Умови та порядок проведення конкурсу

Аудиторська фірма повинна відповідати таким вимогам:

 • інформація про аудиторську фірму внесена до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
 • достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу: за основним місцем роботи має працювати не менше п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності;
 • за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15% загальної суми доходу від надання аудиторських послуг та відсутні обмеження, пов’язані з тривалістю надання послуг цьому підприємству. 

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає:

 • надання обґрунтованої впевненості, що приймається і виконується суб’єктом аудиторської діяльності відповідно до вимог цього Закону та міжнародних стандартів аудиту шляхом перевірки фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах і відповідність вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності або національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та законів України 

Вид послуги:

 • підтвердження річної фінансової звітності ТДВ СК «Альфа-Гарант» з метою надання до Нацкомфінпослуг (Аудиторський звіт щодо підтвердження річної фінансової звітності);
 • підтвердження річної спеціалізованої звітності страховика ТДВ СК «Альфа-Гарант» (Аудиторський звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика); 

Не допускаються до участі в конкурсі аудиторські фірми, які: 

 • не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та цим Умовам;
 • подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.

Для участі у конкурсі претенденти подають такі документи:

 • Основні відомості про суб’єкта аудиторської діяльності (реєстраційна інформація, види діяльності, посадові особи та інше);
 • наявність передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів та термін їх дії;
 • цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором та розрахунок вартості послуг;
 • будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною. 

Інформація про процедуру:

            Кінцевий строк подання документів – 17 грудня 2018 року до 18 годин 00 хвилин

Дата проведення конкурсу – 21 грудня 2018 року об 11 годині 00 хвилин

Документи надсилайте, будь ласка за адресою: 01133, Україна, м. Київ, бул. Лесі Українки, 26 та/або на електронну пошту Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

Контактні особи: головний бухгалтер Байлема Ольга Миколаївна +38 044 591-63-20 (вн. 140).

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться.

Фінансова звітність та інша публічна інформація ТДВ СК «Альфа-Гарант» доступна в розділі «Розкриття інформації фінансовими установами»

https://alfagarant.com/content/view/94/108/lang,ua/

Додаткова інформація про діяльність ТДВ СК «Альфа-Гарант» може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу. Результати конкурсу будуть розглянуті на тендерному комітеті.

Про результати конкурсу повідомимо всіх учасників, що приймали участь, електронною поштою.

 
24.05.2018
Нам 15 Лет!
15years.jpg
 
19.04.2018
СК «Альфа-Гарант» вошла в новый состав Президиума МТСБУ

«18» апреля 2018 г. на общем собрании страховщики-члены Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) избрали Страховую компанию «Альфа-Гарант» в новый состав президиума МТСБУ.

При формировании списка Кандидатов учитывался принцип ротации: по два представителя от действующих объединений страховщиков (АСБ, ЛСОУ, УФС, НАСУ), наличие в президиуме двух представителей от полных членов бюро, наличие компаний с отечественными и иностранными собственниками.

 
12.02.2018
Семинар по подведению итогов работы компании в 2017 году

19 января 2018 г. СК «Альфа-Гарант» провела трехдневный корпоративный семинар для сотрудников Компании в живописном уголке Прикарпатья, на базе отдыха «Байка».

Семинар был посвящен подведению итогов работы в 2017 г. и обсуждению основных направлений развития деятельности Компании и планов по поступлению платежей в 2018 г. Также, это мероприятие было направлено на укрепление корпоративного духа компании для достижения поставленных целей.

В ходе семинара сотрудники Компании не только смогли повысить свой профессиональный уровень, но и отдохнуть на экскурсиях по историческим и памятным местам Прикарпатья.

 
07.02.2018
СК «Альфа-Гарант» выиграла тендер, который проводился ПАО «Укрэксимбанк» по страхованию банкоматов

ОДО СК «Альфа-Гарант» выиграла тендер по страхованию банкоматов и наличных средств, загруженных в банкоматах ПАО «Укрэксимбанка».

В января 2018 года ПАО «Укрэксимбанк» по результатам тендера заключил договор с ОДО СК «Альфа-Гарант» и застраховал банкоматы и наличные средства от рисков пожара, затопления, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц и других рисков на сумму более 500 млн. грн.

 
09.01.2018
Страховая компания «Альфа-Гарант» получила новую лицензию.

ОДО СК «Альфа-Гарант» получила лицензию на обязательное страхование гражданской авиации.

С 04.01.2018 г. в ОДО СК «Альфа-Гарант» внедрен новый страховой продукт - обязательного авиационного страхования гражданской авиации. Страхование будет осуществляться на основании лицензии Нацкомфинуслуг на осуществление страховой деятельности в форме обязательного авиационного страхования гражданской авиации выданной согласно Распоряжения Нацкомфинуслуг № 21 от 04.01.2018 г.

Условия договора обязательного авиационного страхования гражданской авиации определяются в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Распоряжение https://nfp.gov.ua/ua/Rozporiadchi-dokumenty-Natskomfinposluh/

 

 
09.10.2017
СК «Альфа-Гарант» успешно прошла внеплановую проверку Нацкомфинуслуг

     Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, была проведена внеплановая проверка СК «Альфа-Гарант» на предмет соблюдения требований действующего законодательства в сфере рынков финансовых услуг относительно соблюдения условий обеспечения платежеспособности, ликвидности и соответствия страховых резервов.

     По результатам проверки - составлен акт «без нарушений». Не было выявлено никаких несоответствий законодательным и нормативным актам.

     СК «Альфа-Гарант» стабильно работает на рынке, реализуя свою миссию в максимально полном удовлетворении потребностей клиентов в страховой защите, повышении уровня доверия граждан к рынку страховых услуг путем прозрачного ведения бизнеса, выполнения обязательств перед клиентами и партнерами, четкого менеджмента всех процессов.

 
08.12.2017
Обслуживание лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения

ОДО СК «Альфа-Гарант» имеет в пользовании помещение по адресу: г.. Киев, ул. Г. Тороповського, 14, где обеспечены все необходимые устройства для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения, в соответствии с государственными строительными нормами, правилами и стандартами.

 

Также, для обслуживания таких лиц, осуществляется бесплатная доставка договоров страхования.

 
06.09.2017
Повідомлення про зменшення статутного капіталу ТДВ СК "Альфа-Гарант"

Шановні панове!

Користуючись нагодою, ТДВ СК «Альфа-Гарант» (код за ЄДРПОУ 32382598, місцезнаходження: 01133, Україна, м. Київ, бул. Лесі Українки, 26) засвідчує Вам свою повагу.

Згідно зі ст. 56 Закону України «Про господарські товариства» рішення товариства з обмеженою відповідальністю про зменшення його  статутного  капіталу  набирає  чинності  не раніш як через 3 місяці  після  державної реєстрації і оприлюднення у встановленому порядку. Керуючись нормами ч.3 ст. 65 Закону України «Про господарські товариства» до товариства з додатковою відповідальністю застосовуються норми статей 4, 11, 52-64 цього Закону з урахуванням особливостей, передбачених даною статтею.

У зв’язку з цим, повідомляємо про наступне.

Загальними зборами учасників ТДВ СК «Альфа-Гарант»05.09.2017р. було прийнято рішення про зменшення статутного капіталу ТДВ СК «Альфа-Гарант». Розмір статутного капіталу буде зменшений на 15 000 000 грн.( п’ятнадцять мільйонів гривень), а тому становитиме 85000000,00 грн.

Рішення про зменшення статутного капіталу ТДВ СК «Альфа-Гарант» шляхом перерозподілу статутного капіталу між учасниками товариства з додатковою відповідальністю Страхова компанія «Альфа-Гарант» пропорційно їх часткам, у зв’язку із зменшенням статутного капіталу на суму 15 000 000,00 (п’ятнадцять мільйонів грн. 00 коп.) грн., шляхом пропорційного зменшення номінальної вартості вкладів всіх учасників залишивши попередніми розміри часток кожного Учасника у відсотках, без повернення коштів внесених до статутного капіталу учасниками Товариства, було прийнято на виконання вимог чинного Законодавства України, включаючи: Закон України «Про господарські товариства», Закон України «Про страхування», Закон України « Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

Відповідно до чинного Законодавства України, кредитор, після надходження йому повідомлення щодо прийняття рішення про зменшення статутного капіталу  ТДВ СК «Альфа-Гарант» не звернувся з письмовою вимого до товариства, вважається, що він не вимагає від ТДВ СК «Альфа-Гарант» дострокового погашення зобов’язань.

З документами щодо прийняття рішення про зменшення статутного капіталу, кредитори можуть ознайомитись у юридичному управлінні, у робочі дні з 10 до 12 години протягом терміну, передбаченим чинним Законодавством України за наступною адресою: 01133, Україна, м. Київ, бул. Лесі Українки, 26 та на сайті компанії https://alfagarant.com/

Керуючись вищевикладеним, ТДВ СК «Альфа-Гарант» запевняє Вас, що зменшення статутного капіталу ТДВ СК «Альфа-Гарант» є виконанням вимог чинного Законодавства України та жодним чином не впливає на фінансову стабільність, надійність нашого Товариства на страховому ринку. ТДВ СК «Альфа-Гарант» і надалі сумлінно та добросовісно буде співпрацювати з нашими клієнтами та партнерами при цьому виконуючи всі свої зобов’язання покладені на нього чинним законодавством України.

Однією з основних характеристик фінансової стабільності страхової компанії є її спроможність відповідати за взятими на себе зобов’язаннями перед клієнтами, тобто її платоспроможність. Питання забезпечення платоспроможності страховиків регулюється законодавством України, зокрема, Законом України «Про страхування». Статтею 30 Закону встановлена вимога про необхідність перевищення фактичного  запасу  платоспроможності  страховика над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності, як одна із головних вимог та умов фінансової надійності компанії. Згідно зі звітністю за результатами діяльності ТДВ СК «Альфа-Гарант» за 1-е півріччя 2017 р. вищезгадана вимога перевиконується – величина перевищення фактичного запасу платоспроможності 89552 тис. ТДВ СК «Альфа-Гарант» над нормативним 23060 тис. становить 64492 тис. грн.

 
<< [Первая] < [Предыдущая] 1 2 3 4 5 6 [Следующая] > [Последняя] >>

Результаты 1 - 10 из 52
Медицинское
страхование
Страхование
АВТО
Страхование
имущества

Сервисный центр

0 800 501-710

круглосуточно

 
 

Главный офис

Почтовый адрес: 02100, г. Киев, ул. Г. Тороповского, 14
Юридический адрес: 01133, г. Киев, бул. Л. Украинки, 26
тел.: +38 (044) 591-63-21, +38 (044) 591-63-22
Пн - Пт с 9:00 до 18:00
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

 

вул. Леніна, 70 вул. Куйбишева/Київська, 2/79 вул. Грецька, 11 пр. Ушакова, 25, оф. 108 вул. Спаська, 72 вул. Добролюбова, 17 вул. Челюскінців, 123, оф. 4 вул. Плеханова, 12 а вул. Леніна, 13 вул. Л. Толстого, 10 б вул. Університетська, 38, оф. 3 вул. Незалежності, 4 вул. Лебединського, 19 вул. Шевченко, 8 вул. Руська, 25 пл. Соборна, 12 а вул. Совєтская, 43, оф. 35 вул. Лазарєва, 4 вул. Фрунзе, 225 вул. Сумська, 13 вул. Петропавлівська, 62 пр. Миру, 68, оф. 919 б-р Лесі Українки, 26 вул. Київська, 79 вул. С. Бандери, 49 пр. Волі, 1 б