Сервісний центр

0 800 501-710

цілодобово

 
 
Прес-центр
banner-head-fiz.png
 
 
   Головна arrow Прес-центр
Акції
Новини
Виплати
Заявка на страхування


24.05.18
Нам 15 Років!
15years.jpgПрименить
 
19.04.18
СК «Альфа-Гарант» увійшла до нового складу Президії МТСБУ

«18» квітня 2018 року на загальних зборах страховики-члени Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) обрали Страхову компанію «Альфа-Гарант» в новий склад президії МТСБУ.

При формуванні списку Кандидатів враховувався принцип ротації: по два представники від діючих об'єднань страховиків (АСБ, ЛСОУ, УФС, НАЦУ), наявність в президії двох представників від повних членів бюро, наявність компаній з вітчизняними та іноземними власниками.

 
12.02.18
Семінар по підведенню підсумків роботи компанії в 2017 році

19 січня 2018 р. СК «Альфа-Гарант» провела триденний корпоративний семінар для співробітників Компанії в мальовничому куточку Прикарпаття, на базі відпочинку «Байка».

Семінар було присвячено підведенню підсумків роботи у 2017 р. і  обговоренню  основних напрямків розвитку діяльності Компанії та планів по надходженню страхових  платежів у 2018 р. Також, цей захід було спрямовано на зміцнення корпоративного духу Компанії для досягнення поставленних цілей.

В ході семінару співробітники Компанії не тільки змогли підвищити свій професійний рівень, але й відпочити на екскурсіях по історичним та пам'ятним місцям Прикарпаття.

 
07.02.18
СК «Альфа-Гарант» виграла тендер, який проводився ПАТ «Укрексімбанк» по страхуванню банкоматів

ТДВ СК «Альфа-Гарант» виграла тендер по страхуванню банкоматів та готівкових коштів, що завантажені в банкоматах ПАТ «Укрексімбанку».

В січні 2018 року ПАТ «Укрексімбанк» за результатами тендеру уклав договір з ТДВ СК «Альфа-Гарант» та застрахував банкомати та готівкові кошти від ризиків пожежі, затоплення, стихійних лих, протиправних дій третіх осіб, та інших ризиків на суму понад 500 млн. грн.

 
09.01.18
Страхова компанія «Альфа-Гарант» отримала нову ліцензію.

ТДВ СК «Альфа-Гарант» отримала ліцензію на обов’язкове страхування цивільної авіації.  
З 04.01.2018 р. в ТДВ СК «Альфа-Гарант» впроваджений новий страховий продукт – обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації. Страхування здійснюватиметься на підставі ліцензії Нацкомфінпослуг на провадження страхової діяльності у формі обов‘язкового авіаційного страхування цивільної авіації виданої згідно Розпорядження Нацкомфінпослуг № 21 від 04.01.2018 р.

Умови договору обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації визначаються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Розпорядження https://nfp.gov.ua/ua/Rozporiadchi-dokumenty-Natskomfinposluh/

 
09.10.17
СК «Альфа-Гарант» успішно пройшла позапланову перевірку Нацкомфінпослуг

     Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, була проведена позапланова перевірка ТДВ СК «Альфа-Гарант» на предмет дотримання вимог чинного законодавства у сфері ринків фінансових послуг щодо дотримання умов забезпечення платоспроможності, ліквідності та відповідності страхових резервів.

     За результатами перевірки – складений акт «без порушень». Не було виявлено жодних невідповідностей законодавчим та нормативним актам.

     ТДВ СК «Альфа-Гарант» стабільно працює на ринку, реалізуя свою місію в максимально повному задоволенні потреб клієнтів у страховому захисті, підвищенні рівня довіри громадян до ринку страхових послуг шляхом прозорого ведення бізнесу, виконання зобов'язань перед клієнтами та партнерами, чіткого менеджменту всіх процесів.

 
08.12.17
Обслуговування осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

ТДВ СК «Альфа-Гарант» має у користуванні приміщення, за адресою: м. Київ, вул. Г. Тороповського, 14, де забезпечені всі необхідні облаштування для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів. 

Також, для обслуговування таких осіб, здійснюється безкоштовна доставка договорів страхування.

 
06.09.17
Повідомлення про зменшення статутного капіталу ТДВ СК "Альфа-Гарант"

Шановні панове!

Користуючись нагодою, ТДВ СК «Альфа-Гарант» (код за ЄДРПОУ 32382598, місцезнаходження: 01133, Україна, м. Київ, бул. Лесі Українки, 26) засвідчує Вам свою повагу.

Згідно зі ст. 56 Закону України «Про господарські товариства» рішення товариства з обмеженою відповідальністю про зменшення його  статутного  капіталу  набирає  чинності  не раніш як через 3 місяці  після  державної реєстрації і оприлюднення у встановленому порядку. Керуючись нормами ч.3 ст. 65 Закону України «Про господарські товариства» до товариства з додатковою відповідальністю застосовуються норми статей 4, 11, 52-64 цього Закону з урахуванням особливостей, передбачених даною статтею.

У зв’язку з цим, повідомляємо про наступне.

Загальними зборами учасників ТДВ СК «Альфа-Гарант»05.09.2017р. було прийнято рішення про зменшення статутного капіталу ТДВ СК «Альфа-Гарант». Розмір статутного капіталу буде зменшений на 15 000 000 грн.( п’ятнадцять мільйонів гривень), а тому становитиме 85000000,00 грн.

Рішення про зменшення статутного капіталу ТДВ СК «Альфа-Гарант» шляхом перерозподілу статутного капіталу між учасниками товариства з додатковою відповідальністю Страхова компанія «Альфа-Гарант» пропорційно їх часткам, у зв’язку із зменшенням статутного капіталу на суму 15 000 000,00 (п’ятнадцять мільйонів грн. 00 коп.) грн., шляхом пропорційного зменшення номінальної вартості вкладів всіх учасників залишивши попередніми розміри часток кожного Учасника у відсотках, без повернення коштів внесених до статутного капіталу учасниками Товариства, було прийнято на виконання вимог чинного Законодавства України, включаючи: Закон України «Про господарські товариства», Закон України «Про страхування», Закон України « Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

Відповідно до чинного Законодавства України, кредитор, після надходження йому повідомлення щодо прийняття рішення про зменшення статутного капіталу  ТДВ СК «Альфа-Гарант» не звернувся з письмовою вимого до товариства, вважається, що він не вимагає від ТДВ СК «Альфа-Гарант» дострокового погашення зобов’язань.

З документами щодо прийняття рішення про зменшення статутного капіталу, кредитори можуть ознайомитись у юридичному управлінні, у робочі дні з 10 до 12 години протягом терміну, передбаченим чинним Законодавством України за наступною адресою: 01133, Україна, м. Київ, бул. Лесі Українки, 26 та на сайті компанії https://alfagarant.com/

Керуючись вищевикладеним, ТДВ СК «Альфа-Гарант» запевняє Вас, що зменшення статутного капіталу ТДВ СК «Альфа-Гарант» є виконанням вимог чинного Законодавства України та жодним чином не впливає на фінансову стабільність, надійність нашого Товариства на страховому ринку. ТДВ СК «Альфа-Гарант» і надалі сумлінно та добросовісно буде співпрацювати з нашими клієнтами та партнерами при цьому виконуючи всі свої зобов’язання покладені на нього чинним законодавством України.

Однією з основних характеристик фінансової стабільності страхової компанії є її спроможність відповідати за взятими на себе зобов’язаннями перед клієнтами, тобто її платоспроможність. Питання забезпечення платоспроможності страховиків регулюється законодавством України, зокрема, Законом України «Про страхування». Статтею 30 Закону встановлена вимога про необхідність перевищення фактичного  запасу  платоспроможності  страховика над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності, як одна із головних вимог та умов фінансової надійності компанії. Згідно зі звітністю за результатами діяльності ТДВ СК «Альфа-Гарант» за 1-е півріччя 2017 р. вищезгадана вимога перевиконується – величина перевищення фактичного запасу платоспроможності 89552 тис. ТДВ СК «Альфа-Гарант» над нормативним 23060 тис. становить 64492 тис. грн.

 
20.10.16
Страхова компанія «Альфа-Гарант» отримала нову ліцензію.

ТДВ СК «Альфа-Гарант» отримала ліцензію на обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса.  

З 01.09.2016 р. в ТДВ СК «Альфа-Гарант» впроваджений новий страховий продукт – обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса. Страхування здійснюватиметься на підставі ліцензії Нацкомфінпослуг на провадження страхової діяльності у формі обов‘язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса виданої згідно Розпорядження Нацкомфінпослуг № 2095 від 01.09.2016 р.

Страхова компанія “Альфа-Гарант” пропонує укласти договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса. Страхуванню підлягають ризики заподіяння приватним нотаріусом майнової шкоди третім особам внаслідок вчинення ним (нотаріусом) незаконних дій або недбалості під час вчинення нотаріальних дій в період дії договору страхування.

Мінімальний розмір страхової суми становить тисячу мінімальних розмірів заробітної плати.

Розмір відшкодування заподіяної шкоди визначається за згодою сторін або в судовому порядку.

Інші умови договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса визначаються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

 

 
04.04.16
З 19 лютого 2016 року за полісами автоцивілки (ОСЦПВ) збільшились ліміти відповідальності CК

Ліміти страхових сум по полісу ОСЦПВ з 19 лютого 2016 року становлять: до 100 000 грн. - за шкоду заподіяну майну і до 200 000 грн. – за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю третіх осіб.  

Нові ліміти означають, що людина, яка придбала поліс автоцивілки з 19 лютого, може розраховувати, що в разі ДТП з її вини потерпілий зможе отримати від страхової компанії відшкодування в розмірі максимум 100 тисяч гривень на ремонт і відновлення пошкодженого автомобіля. А якщо постраждали люди, то на їх лікування страхова компанія зможе виділити до 200 тис. гривень. Якщо поліс автоцивілки був оформлений до 19 числа, діють старі ліміти – 50 і 100 тисяч гривень відповідно. Таке підвищення пов'язане з тим, що старі ліміти не покривали ремонт при багатьох ДТП, адже 50 тисяч гривень за сьогоднішнім курсом долара – вже менше $1900. А на таку суму сучасний автомобіль преміум-класу не поремонтуєш.

 Важливо, що, незважаючи на підвищення лімітів страхових сум, вартість полісу ОСЦПВ не підвищується. Принаймні, найближчим часом зростання не передбачується.
 
<< Початок < Попер. 1 2 3 4 5 Наст. > Кінець >>

Результати 1 - 10 з 50
Медичне
страхування
Страхування
АВТО
Страхування
майна

Сервісний центр

0 800 501-710

цілодобово

 
 

Головний офіс


Поштова адреса: 02100, м. Київ, вул. Г. Тороповського, 14
Юридична адреса: 01133, м. Київ, бул. Л. Українки, 26
+38 (044) 591-63-21, 591-63-22
Пн - Пт з 9:00 до 18:00
Ця адреса ел. пошти приховується від різних спамерських пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати Яваскрипт.

 

вул. Леніна, 70 вул. Куйбишева/Київська, 2/79 вул. Грецька, 11 пр. Ушакова, 25, оф. 108 вул. Спаська, 72 вул. Добролюбова, 17 вул. Челюскінців, 123, оф. 4 вул. Плеханова, 12 а вул. Леніна, 13 вул. Л. Толстого, 10 б вул. Університетська, 38, оф. 3 вул. Незалежності, 4 вул. Лебединського, 19 вул. Шевченко, 8 вул. Руська, 25 пл. Соборна, 12 а вул. Совєтская, 43, оф. 35 вул. Лазарєва, 4 вул. Фрунзе, 225 вул. Сумська, 13 вул. Петропавлівська, 62 пр. Миру, 68, оф. 919 б-р Лесі Українки, 26 вул. Київська, 79 вул. С. Бандери, 49 пр. Волі, 1 б